เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 รายการ (กองปฏิบัติการฝนหลวง)
24 สิงหาคม 2565 32 ครั้ง