เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออะไหล่เรดาร์ฝนหลวง (ใช้กับเรดาร์ฝนหลวงยี่ห้อ EEC) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2565 132 ครั้ง