เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น (ใช้กับเครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ) จำนวน 5 รายการ
31 สิงหาคม 2565 57 ครั้ง