เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น (ใช้กับเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ยี่ห้อ Radiometrics) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2565 41 ครั้ง