เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออะไหล่เรดาร์ฝนหลวง (ใช้กับเรดาร์ฝนหลวง ยี่ห้อ Gematronik) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2565 33 ครั้ง