เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางการจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๕กช-๓๖๓๑ กทม. จำนวน ๑๗ รายการ
1 กันยายน 2565 36 ครั้ง