เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดซื้ออะไหล่เครื่องวัดเมฆฟิสิก์ (ใช้กับเครื่องบินปรับความดันอากาศ ยี่ห้อ SPEC) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กันยายน 2565 168 ครั้ง