เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 556 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กันยายน 2565 30 ครั้ง