เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลและเตรียมการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ผ่านสื่อสัญจร
12 กันยายน 2565 70 ครั้ง