เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง)
12 กันยายน 2565 107 ครั้ง