เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สนามบินคลองหลวง กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
13 กันยายน 2565 23 ครั้ง