เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศพร้อมอุปกรณ์ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 556 ชุด
13 กันยายน 2565 18 ครั้ง