เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ
15 กันยายน 2565 34 ครั้ง