เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สิน ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.256๖
19 กันยายน 2565 35 ครั้ง