เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮย-๖๔๒๖ กทม. จำนวน ๒๘ รายการ
20 กันยายน 2565 27 ครั้ง