เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บินสำรวจพื้นที่การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี
20 กันยายน 2565 9 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ