เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ณ สนามบินนครสวรรค์และสนามบินคลองหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 งาน
21 กันยายน 2565 45 ครั้ง