เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 กันยายน 2565 109 ครั้ง