เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง บินสำรวจพื้นที่การเกษตร จังหวัดสระบุรี
21 กันยายน 2565 8 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ