เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ สำรวจพื้นที่การเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 กันยายน 2565 7 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ