เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ สำรวจพื้นที่การเกษตร จังหวัดราชบุรี
24 กันยายน 2565 26 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ