เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจการดัดแปรสภาพอากาศในช่วงปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2565 85 ครั้ง