เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565)
29 กันยายน 2565 47 ครั้ง