เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้สนับสนุนการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ระบบ Avionics และระบบงานอาคารสถานที่ของสนามบินคลองหลวง จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565 53 ครั้ง