เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ไฟแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเทวกุล อาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2565 66 ครั้ง