เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศพร้อมอุปกรณ์ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิคดวามถี่ 1680 MHz จำนวน ๑๖๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2565 65 ครั้ง