เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
5 ตุลาคม 2565 62 ครั้ง