เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ตุลาคม 2565 137 ครั้ง