เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลวิทยาศาสตร์และพยากรณ์อากาศชั้นบน 1 ระบบ
7 ตุลาคม 2565 351 ครั้ง