เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อจัดงานในโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม)
10 ตุลาคม 2565 238 ครั้ง