เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง)
10 ตุลาคม 2565 515 ครั้ง