เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อจัดงานในโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม)
11 ตุลาคม 2565 145 ครั้ง