เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ตุลาคม 2565 62 ครั้ง