เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เช่าระบบเครือข่าย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566)
18 ตุลาคม 2565 524 ครั้ง