เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง สำหรับประมวลผลข้อมูลวิทยาศาสตร์ และพยากรณ์อากาศชั้นบน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 2565 168 ครั้ง