เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ สนามบินคลองหลวง กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่ง เจ้าบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
20 ตุลาคม 2565 65 ครั้ง