เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง สำหรับประมวลผลข้อมูลวิทยาศาสตร์ และพยากรณ์อากาศชั้นบน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ตุลาคม 2565 258 ครั้ง