เปลี่ยนการแสดงผล
นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช และนักศึกษา คณะนวัตกรรมเกษตร เพื่อศึกษาดูงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
3 พฤศจิกายน 2565 356 ครั้ง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช และนักศึกษา คณะนวัตกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 66 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ฟังบรรยายและศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทั้งนี้ สิ่งที่นักศึกษาได้รับนั้นเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาร่วมกับวิชาเทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตรต่อไป
ภาพและวีดีโอ