เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninterruptible Power Supply จำนวน 2 เครื่อง 1. ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 2. ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พฤศจิกายน 2565 473 ครั้ง