เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวง! คว้ารางวัลพิเศษ DGA
7 พฤศจิกายน 2565 71 ครั้ง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลและร่วมรับฟังเสวนาในงาน DIGI DATA AWARDS สำหรับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ ประจำปี 2565 "Data Driven Organization" ณ โรงแรม Arnoma Grand Bangkok ห้อง The Grand Arnoma กรุงเทพฯ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับรางวัลพิเศษสำหรับหน่วยงานที่รวบรวมชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า จากการพิจารณาจากจำนวนยอดดาวน์โหลดของชุดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) โดยกำหนดจากยอดดาวน์โหลดสูงสุดจำนวน 50 อันดับแรก
โดยภายในงานมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวถึงภาพรวมข้อมูลเปิดของรัฐบาลดิจิทัล และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและเป็นผู้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จากกิจกรรมงานมอบรางวัล โครงการ DIGI DATA AWARDS ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด Data Driven Organization โดยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวคือการเปิดเผยชุดข้อมูลที่ภาครัฐไว้จัดเก็บและรวบรวมไว้นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และมีการปรับพฤติกรรมการทำงานให้เป็น Data Driven Organization มากขึ้น
ภาพและวีดีโอ