เปลี่ยนการแสดงผล
ร่วมแสดงความยินดี นายประยูร อินสกุล เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 พฤศจิกายน 2565 113 ครั้ง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสักการะและแสดงความยินดี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพและวีดีโอ