เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง สำหรับประมวลผลข้อมูลวิทยาศาสตร์ และพยากรณ์อากาศชั้นบน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤศจิกายน 2565 81 ครั้ง