เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเนื่องจากอุทกภัย จังหวัดนครสวรรค์
23 พฤศจิกายน 2565 14 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ