เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์
23 พฤศจิกายน 2565 12 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ