เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าโครงการเช่ระบบเครือข่ายกรมฝนหลงและการบินเกาตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม - 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
23 พฤศจิกายน 2565 75 ครั้ง