เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1กอ-5766 กทม. จำนวน 85 รายการ
2 ธันวาคม 2565 173 ครั้ง