เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ฯฝนหลวงภาคใต้ บินสำรวจพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำ จังหวัดราชบุรี
6 ธันวาคม 2565 13 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ