เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องช่วยเดินอากาศ NAV Receiver ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง
19 ธันวาคม 2565 59 ครั้ง