เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องช่วยเดินอากาศ Electronic Standby Instrument System ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
19 ธันวาคม 2565 112 ครั้ง