เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
26 ธันวาคม 2565 317 ครั้ง
วันนี้ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผ่านระบบ VDO Conference
ภาพและวีดีโอ